Syracusas tankar om höjda skatter

I år är det valår. Partierna kommer aggressivt att slåss om väljarna. Frågan är då vilka frågor som kommer att få störst genomslag. Alla vill naturligtvis få det bra eller måhända bättre. Den gemensamma kakan måste bli både större och godare. Här kommer några taktiska förslag.

Bilskatten höjs, rot- och rutavdraget minskas. Visst är det ett fantastiskt scenario. 

Inte nog med att besinskatten höjts. Det är också moms på skatten. Ett konstigt sätt, eller hur? Och så ökad skatt på sparande och skatt på konstgödsel. Och bankskatt också förstås. 

Men nog håller du med om att vi skulle kunna införa fler skatter, för hur vore det om människor själva skulle få bestämma vad de ska göra med sina pengar? Här kommer några förslag:

 • Återinför hundskatten
 • Inför kattskatt
 • Skatt på smådjur såsom marsvin, hamstrar och kanariefåglar
 • Alla Sveriges privathästar måste också beskattas, så inför hästskatt. Ju högre häst desto högre skatt.
 • Alla Sveriges trädgårdar är en outsinlig och outnyttjad källa för beskattning. Tillväxt är ett honnörsord i ekonomiska sammanhang. Inför en ny skatt på det som växer, till exempel grönsaker i hemmaträdgårdarna. Och när gräset växer måste det också beskattas. Inte nog med det; eftersom det skall bli skatt på konstgödsel bör man också införa skatt på kompost. Det vore ju ett förskräckligt slöseri att låta kompost, som ytterligare ökar tillväxten i trädgårdarna, förbli obeskattad.
 • Semesterskatt är ytterligare ett förslag. Eftersom folk inte arbetar bör de straffbeskattas genom att betala dubbel skatt. Först på intjänad semesterersättning, sedan när den betalas ut. 
 • Så har vi det här med bensinen. Själva bensinen i en full tank kostar ungefär bara 250 kronor, resterande 500 kronor är skatt! Bensinskatt är koldioxidskatt, energiskatt och moms. Moms betalas på själva bensinen men också på skatten!!!!!! En tio år gammal lite större bil exempelvis Volvo V70 drar i runda tal en liter bensin per mil. En alldeles ny drar kanske bara hälften. Förfärliga tanke då mister ju staten skatteintäkter på 4,12 kronor per körd mil, så här kommer ett nytt förslag. Inför en fiktiv skatt på bensin. Varje person som byter ut sin gamla bränsleslukande bil mot en ny bränslesnål skall få ett extra betalkort, förutom Visa/Preem eller dyl. På det nya kortet står det Skatteverket. Det ska stoppas in i bensinautomaten efter tankning och skatten dras direkt. På så sätt försvinner all administration och krångel med deklarationer. 
 • Skatt på ideellt arbete. Enligt det nya regelverket, när det gäller ideella insatser inom projekt i landsbygdsprogrammet är dessa värda 220:-/h. Eftersom man inte betalar ut någon lön räcker det med att bara betala in skatten. Då skulle det räcka att för varje ideell timme betala in 30% till skatteverket vilket blir 66 kronor. En förening, där medlemmarna arbetar 4000 timmar per år skulle då bidra med 264 000:- till statskassan. Det finns i Sverige 200 000 registrerade ideella föreningar och dessa skulle då beskattas med 52 miljarder (har jag räknat rätt?). Vilken dröm för en finansminister. 
 • Cykelskatt, varje cyklad meter är en presumtiv inkomstkälla för staten. Utrusta alla cyklar med trippmätare, så är den saken lätt genomförd.  
 • Hembakningsskatt, det vore ju ett förfärligt slöseri om folk skulle kunna stå hemma i sitt eget kök och baka gratis. Nej minst 25 procents  skatt i form av fiktiv moms borde betalas för varje nybakad bulle och kaka efter en av staten beslutad värderingsnorm.
 • Exitskatt, självklart skall företagare som lämnar landet betala en extraskatt eftersom staten då går miste om en inkomstkälla. Inte bara företagare ska betala exitskatt. Alla som flyttar ut  precis som alla andra som av olika skäl kommer inresande i landet skall betala en.......... 
 • Entréskatt, ju längre man tänker stanna i Sverige, desto högre skatt/avgift.
 • Motionsskatt, det vore ju ett alltför stort slöseri med människors vilja att prestera något, så ju mer man motionerar och ju fortare man springer desto mer skall man betala.

Har du fler förslag?

 

23 Feb 2018