Projekthandledning

Här kommer vi att vägleda dig genom ett projekts olika faser från idé till genomförande och avslut. Vi kommer systematiskt gå igenom hur man tar vara på idéer och får dem realiserbara.

Projektdefinition - vad är ett projekt

  • Det är något som går utanför företagets eller föreningens dagliga verksamhet.  
  • Det finns ett klart definierat syfte och mål
  • Det är avgränsat i tid
  • Det finns en projektbudget
  • Det finns en projektorganisation
  • Det skall följas upp och utvärderas

Innehåll

Kapitel 1 - att fånga upp idéer