Syracusas tankar om golf som avdragsgill som friskvård

 

Vi har blivit äldre - och yngre

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Befolkningspyramiden-har-blivit-ett-torn/ 

För 100 år sedan var 24 procent av befolkningen under 10 år. Idag är siffran 12 procent. För 100 år sedan var 8 procent 65 år och äldre. Idag är det 19 pocent. Medellivslängden har ökat från 60 till drygt 80 år. Andelen äldre blir alltså allt större. Pensionsåldern är 65 år, vilket innebär att allt färre får försörja allt fler. 

Inte nog med att befolkningen i år räknat blir allt äldre.  De som idag är mellan 90 och 100 var tanter och gubbar med hatt, handväska och käpp redan när de var trettio. Det var liksom ett kriterium på att vara vuxen. Säg den 30-åring idag som vill var tant eller gubbe. 

Forskning

Aging Research Center, ARC, är ett nationellt tvärvetenskapligt centrum för forskning om åldrandet. Det är ett samarbete mellan Karolinska institutet och Stockholms universitet med med statlig finansiering från FAS (Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap). Man säger bland annat att människors kognitiva förmågor skiljer sig åt och att skillnaderna tenderar att öka med åldern. På ARC arbetar man för att öka kunskapen om orsakerna till dessa skillnader.

Man ställer sig till exemel frågorna:

  • Vad är det som gör att vissa 80-åringar har bättre minne än 35-åringar och att en 60-åring blir dement?
  • Varför behåller vissa människor en ungdomlig hjärna medan andra utvecklar demens?
  • Hur påverkar olika beteendemönster under livet hjärnan? Är det möjligt att bromsa, stoppa eller återställa kognitiva försämringar med hjälp av mental och/eller fysisk träning.

Ett friskt och aktivt liv

Vad kan man göra för att om möjligt behålla minne och intellekt långt upp i åren?- Vi lär genom hela livet, säger professor Lars Bäckman vid ARC.  Hjärnan är en storkonsument av syre, därför skulle jag främst rekommendera mycket fysisk aktivitet. Det gäller att hålla sig aktiv såväl mentalt som fysiskt som socialt genom hälsosam livsstil, inte röka, måttligt alkoholintag och fysisk aktivitet.  Man kan undvika demens även om man når en ålder över 90 år. Dagens 70-åringar är som gårdagens 50-åringar. De är smartare, snabbare, mer logiska och minnesgoda än gårdagens. Det visar en studie från Sahlgrenska akademin som jämfört 70-åringar födda 1930 med 70-åringar födda år 1900. Bättre mat, vård och inte minst de högre intellektuella krav som ställs idag är några av orsakerna menar forskarna.

Ett långt arbetsliv

Det ligger i arbetsgivares intresse att anställda är i god form. Många företag har fått upp ögonen för hur viktigt det är att stimuera personalen att motionera, helt enkelt av den anledningen att  om de anställda mår bra presterar de bättre. Många, som nått pensionsåldern, är vill också fortsätta att arbeta ytterligare några år. Egna företagare fortsätter ofta långt efter lagstadgad pensionsålder och många är aktiva ända upp i 80-årsåldern. Friska människor i arbetsför ålder, alltifrån början av karriären, genom hela arbetslivet och ända till pensionsåldern är en klar vinst för företag, indvid och samhälle. 

Friskvård ur skattesynpunkt

Skattelagstiftningen ger möjligheter att finansiera motion och annan friskvård som skattefri personalvårdsförmån. Läs mer under https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/formaner/personalvardmotionochfriskvardmedexempel

Exempel på avdragsgill motion och friskvård är amerikansk fotboll, bandy, boxning, fäktning, homeopati, ishockey, rugby och skateboardåkning. 

Däremot är följande inte avdragsgillt, agility, fiske, friluftsaktiviteter och naturupplevelser, golf, ridning rodd, snowboard, slalom och vindsurfing.  

Hur har man egentligen resonerat?

Nog blir man förvånad, när man ser ovanstående exempel. Det vittnar om en omodernt sätt att tänka och något för idrottsministern att ta sig en funderare över.  All forskning visar att djur och natur har en klart hälsofrämjande inverkan på alla människor. Det gäller såväl friska, aktiva människor, som soffliggare, som de som är i behov av rehabilitering och som de där både kroppen och hjärnan sviktar. 

Man kan fråga sig varför skateboard skulle vara så mycket bättre än snowboard. Eller ridning kontra bandy. Varför är boxning mer hälsofrämjande än golf? Varför tillåta ishockey men inte agility. 

Professor Lars Bäckman sade att hjärnan är en storkonsument av syre. Med utgångspunkt från det resonemanget kan man börja fundera över i vilken av grupperna, den avdragsgilla eller den icke avdragsgilla, som tillåter mest syrekonsumtion. 

Hälsa och fysisk aktivitet

Det finns ett stort antal studier i världen som visar att regelbunden motion är bra för vår hälsa och vårt välbefinnande. I en amerikansk studie av cirka 3.000 diabetespatienter från Centers for Disease Control and Prevention visades att dödligheten sjönk med 39% i den grupp som regelbundet motionerade 30 minuter fem gånger i veckan.

En regelbunden motionsdos är den mest sannolika förklaringen till varför fysiskt aktiva personer får färre sjukdomar, ett längre liv och ett ökat välbefinnande.

De flesta av oss sitter för mycket och rör oss för lite En sittande livsstil är inte bra. I Läkartidningen skrivs att ny forskning visar att stillasittande, oberoende av övrig fysisk aktivitet, ökar risken för flertalet av våra stora folksjukdomarna och förtida död. I framtida rekommendationer om fysisk aktivitet och hälsa bör även undvikande av stillasittande framhållas. http://ww2.lakartidningen.se/store/articlepdf/1/13864/LKT1009s587_588.pdf
Hur vanligt är det inte att människor efter ett stillasittande jobb framför datorn gå hem och tillbringa kvällarna framför TV:n. Och så förlöper veckorna. Den ena efter den andra. Forskarna framhåller att det inte hjälper att springa ett eller två pass i veckan och sedan sitta stilla resten. Vad man menar är att det är stillasittandet i sig som är så förödande. Att resa sig från stolen eller TV-soffan med jämna mellanrum är ett bra sätt. Går man sedan ut med hunden tre gånger om dagen är det ännu bättre. Och som en läkare sade vid ett tillfälle till sin patient: - Har man ingen hund skall man gå ut med hunden i alla fall. Med utgångspunkt från det här resonemanget skall vi titta närmare på en speciell motionsform, nämligen golf.

Golf a game of life and death - reduced mortality in Swedish golf players 

Golf kan vara en god investering för hälsan, visar forskning från Karolinska Institutet. Dödstalen är 40 procent lägre bland golfspelare än bland andra människor med samma kön, ålder och socioekonomisk status. Allra säkrast lever spelare med lågt handikapp http://www.sund.nu/docs/artikel.asp?td=20130120&art=720&tem=4.

Bland annat kan vi läsa:

Det är välkänt att motion är bra för hälsan, men det är till stor del oklart vilka hälsovinster man kan förvänta sig från specifika fysiska aktiviteter. Ett forskarlag från Karolinska Institutet presenterar nu en undersökning av hälsoeffekterna av golf – en lågintensiv fysisk aktivitet som drygt 600 000 svenskar ägnar sig åt. Studien, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, bygger på uppgifter om 300 000 svenska golfare och visar att golf är förknippat med positiva hälsoeffekter. 

Dödligheten bland golfspelare är 40 procent lägre än i övriga befolkningen, vilket motsvarar en ökad förväntad livslängd med fem år för en golfspelare jämfört med en icke-golfspelare.

Professor Anders Ahlbom, som har lett studien tillsammans med Bahman Farahmand, är inte förvånad över resultaten. Han menar att golf innehåller flera moment som är bevisat hälsosamma.

– En golfrunda brukar innebära att man är ute fyra till fem till timmar och promenerar i rask takt, något som man vet ger goda hälsoeffekter. Man spelar golf högt upp i åldrarna och det finns även positiva sociala och psykologiska inslag i golfspelandet som kan bidra, säger Anders Ahlbom.

Studien utesluter inte att andra faktorer än själva golfspelandet, exempelvis en allmänt sund livsstil, är orsak till en del av den minskade dödlighet som ses bland golfspelare. Forskarna bedömer det dock som sannolikt att golfspelandet i sig har stor betydelse. 

Golfspelare har lägre dödlighet oberoende av kön, ålder samt vilken socialgrupp de tillhör. Effekten är större för golfspelare med arbetaryrken än för golfspelare med tjänstemannayrken. Allra lägst är dödligheten i den grupp golfspelare som har lägst golfhandikapp, alltså de skickligaste spelarna.

– För att behålla ett lågt handikapp måste man spela ganska mycket, så det talar för att det till stor del är själva golfspelandet, som ligger bakom de goda hälsoeffekterna, säger Anders Ahlbom. Källa: Karolinska institutet

Den här studien har givit eko internationellt och de engelska citaten är hämtade från är hämtade från olika utländska webbplatser. Vill du läsa mer behöver du bara göra en Googlesökning. 

Varför golf borde godkännas som avdragsgill friskvård

En 18-håls golfrunda tar dryg fyra timmar. Banan är mellan fem och sex kilometer raka spåret, men den vanlige spelaren går nog i alla fall så där en åtta-nio kilometer, kanske ännu mycket mer. Under den tiden ska han eller hon slå ett antal slag. Någonstans mellan 72 för elitspelaren och 125 för den som är mycket långt ifrån den klassen, till exempel nybörjare. Under den tiden är spelaren ute i friska luften och rör sig kontinuerligt. Hur var det nu? Jo, hjärnan är en storkonsument av syre. Och här får den sitt lystmäte.

En D-uppsats har skrivits på Halmstads Högskola om "Motivation och motivationsklimat inom golf". Vad som skapade motivation var glädjen till golfen, avkoppling, hälsoperspektiv, positiva naturupplevelser, möte med andra människor och möjlighet att spela och tävla med vem helst. http://www.jidrott.se/D-Uppsats.pdf.  

Golf är lågintensiv träning, vilket bränner fett. Den är också väldigt lite skadedrabbad. Det är en sport för alla åldrar. Man kan börja tidigt och hålla på länge. Det är en fröjd att se klubbens pro träna en grupp 6-åringar. De står inte och nöter det ena slaget efter det andra utan de hoppar groda, slår kullerbyttor och tränar balans genom att stå på ett ben. Sedan får de långsamt börja tränga in i golfens mysterier. 

Med en suck av avund möter man ett gäng tonåringar på banan vilka, som den  självklaraste saken i världen, slår iväg bollen så långt som vi vanliga spelare inte ens kan drömma om.

Nästa gäng vi möter är folk mitt i livet. De som varken är unga eller gamla, men som med liv och lust går in för spelet. En del är skickligare, andra är på en mer moderat nivå. Vad som förenar är att de genom ett sinnrikt handikappsystem kan spela med och tävla mot varandra på lika villkor. 

Så har vi ytterligare en grupp och det är de äldre. Kanske har de uppnått pensionsåldern. Tiden tillåter ofta att de kan spela flera gånger i veckan. Sveriges äldsta golfspelare började när han var 76 år och höll på tills han var 104, men nu när han är 105 har han lagt golfskorna på hyllan. 

I golftidningen 1/2014 kan vi läsa om en man som är 86 år, har 13 i handikapp och går runt banan på 76 slag.

Golf prolongs life - inte bara lägga år till livet utan liv till åren

Den som är frisk är en tillgång för sig själv, för sin arbetsgivare och för samhället. Det torde vara en självklarhet att en motionsform som golf också är godkänd som avdragsgill friskvård. 

Golf har fyra dimensioner, fysisk, mental, social och kunskap och och alla har betydelse för hur man hanterar sitt arbetsliv och sitt privata liv.

  1. Fysisk dimension - styrka, kondition, rörlighet, uthållighet, teknik
  2. Mental dimension - koncentration, kunna ta motgångar, risktagande - beräkna risk och tänja på sina gränser för att kunna överträffa sin förmåga, behärskning
  3. Social dimension - fungera i grupp, känsla för fair play, ödmjukhet inför andras tillkortakommanden, ha roligt, finna nya vänner
  4. Kunskapsdimension - känna till spelets regler och strikt förhålla sig till dessa

Ingen motsätter sig väl att en lärare måste ha lärarutbildning, en ingenjör ingenjörsutbildning, en ekonom ekonomiutbildning och en läkare läkarutbildning o.s.v. men jag vågar påstå att den här formen av informell kompetens är till ovärderlig nytta i arbetslivet. Säg den arbetsgivare, som skulle förneka det.

Tack för alla intressanta återkopplingar. Här kommer några exempel.

Johanna: Tipsar om artikel gällande min mammas pågående pilotstudie om motion och kognition: http://www.sydsvenskan.se/halsa--motion/battre-flas-ska-ge-ett-battre-kom-ihag/

Tobias: Det känns som du är rätt på det.Det blev ju en hel del debatt efter några politikers utspel kring ridsporten i Almedalen, men sedan dess har det varit oroväckande tyst. Men vi får  väl kämpa vidare. 

Håkan: Vilket arbete du lagt ner på detta. Imponerande.

Jan S: Min spontana reaktion var att den här texten och ämnet kan vara ett underlag för studiecirkel. Vi startar nu en som heter "Mat för äldre" så varför inte motion för äldre.

Jörgen: Det var en intressant läsning, som ”di gamle sa ” det är ingen som dött av frisk luft.Det finns fler orättvisor i vårt skattesystem. Något jag reagerar på är att förebyggande ohälsa beskattas med full moms medan botande är momsbefriad. För att stimulera förebyggande ohälsa  borde det vara tvärt om.

Jan L: Bravoooooooo! Kanon att du slår ett slag för golfen - jag menar att den viktigaste delen nog är den mentala - att lära sig sätta mål, att träna visualisering och att "bara" tävla mot sig själv

Madeleine: Det var kul att läsa detta – jag har samma tankar så jag sände det vidare till flera av vännerna.

Agnetha: Kan bara hålla med dig. Förstår inte varifrån det kommer att detta med att vistas utomhus skulle betraktas som lyx.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om arbetsgivaren betalar avgifter för mer exklusiva sporter är förmånen
skattepliktig. Det är även en skattepliktig förmån när arbetsgivaren
betalar den anställdes utövande av sporter som kräver dyrbar utrustning
och som oftast utövas skilt från arbetet i både tid och rum.
Exempel på sådana lyxsporter är
• golf
• segling
• ridning
• utförsåkning.

 

 

 

2011 491 401 akiva golfspelare juniorer 53 901 29 % män 71 % kvinnor

Under rubriken Fem fakta om golfnyttan i samhällen, står i pkt 1 att projektet bygger på tre teman: samhällsekonomi, hälsa samt natur och miljö. 

 

Golf, hälsa och livsstil

Ger marknadsföring av golfens hälsoaspekter fler golfare och fler rundor? Troligen och framför allt om vi ökar vår kunskap om sambanden mellan golf och hälsa.

 

och trenden går åt fel håll. Golf är en utmärkt promenadsport och golfbilar, utöver för de som verkligen behöver dom, bidrar inte till att stärka golfens hälsoprofil.

 


B. Farahmand1,2, G. Broman3
, U. de Faire1
, D. Va˚gero¨
4
, A. Ahlbom1,5
1
Department of Epidemiology, Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden, 2
AstraZeneca R

increasing number of practitioners. The Swedish
Golf Federation (SGF) has more than 600 000 members,
out of a population of 9 million people. Golf is
a low-intensity leisure-time physical activity for
which sessions, at least in Sweden where golf carts
are not frequently used, last about 4 or 5 h and
involve walking 5–6 km. While golf can be played
around the year in many countries, the season in
most parts of Sweden is limited to around 6–8
months depending on the geographical area. There
are no age restrictions in playing golf and many
elderly are highly active. The purpose of the present
study was to analyze the mortality among Swedish
golf players compared with the general population.

1
Department of Epidemiology, Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden, 2
AstraZeneca R&D
So¨derta¨lje, Stockholm, Sweden, 3
The Swedish School of Sport and Health Sciences, Stockholm, Sweden, 4
Center for Health Equity
Studies, CHESS, Stockholm University/Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden, 5
Stockholm Center for Public Health, Stockholm,
Sweden
Corresponding author: Bahman Farahmand, Department of Epidemiology, Institute of Environmental Medicine, Karolinska
Institutet, PO Box 210, 171 77 Stockholm, Sweden. E-mail: bahman.farahmand@astrazeneca.com
Accepted for publication 13 March 2008

 

Sveriges äldsta golfspelare började spela som 76-åring och höll på tills han var 104. 

http://www.tidningenridsport.se/Blogg--debatt/Debatt/Tankar-om-ridsport-som-avdragsgill-friskvard/ 

5 Jan 2015

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)