Syracusas tankar om det ekonomiska värdet av ideell tid

--------------------------------------------

Ungdomar, folk mitt i livet, pensionärer, högavlönade, arbetslösa, föräldrar med små barn, föräldrar med utflugna barn - listan kan bli hur lång som helst. Med vadå undrar du kanske? Jo människor av alla kategorier som sätter sin tid i föreningslivet och som jobbar utan att få betalt. Ideell tid kallar man det eller kanske ännu hellre ideella krafter. 

 

Vad skulle hända om alla dessa gick i strejk och bestämde sig för att de ville ha betalt i stället för att jobba utan ersättning? Vad skulle hända om alla dessa gratisjobbare slutade? Jo antagligen skulle både föreningsliv och olika ungdomsverksamheter dö sotdöden. 

 

Men om man skulle sätta något slags ekonomiskt mått på de ideella krafterna, vilka siffror ska man då använda för att omsätta den ideella tiden i pengar? Finns det överhuvud något rättvisande ekonomiskt mätinstrument? 

 

Jo det gör det faktiskt. Under EU-perioden 2007-2013 har LEADER funnits som en del i landsbygdsprogrammet. Sextiotre områden i Sverige från norr till söder har varit anslutna till programmet. LEADER är en förkortning på franska, som översatts till "Samverkande åtgärder för utveckling av landsbygdens ekonomi". Finansieringen har skett med medel från offentlig, privat och ideell sektor. Pengarna har delats ut till  olika projekt på landsbygden. Trettio procent har finansieras ideellt eller privat. 

Ett räkneexempel

Privat finansiering kan till exempel vara en företagare som sätter in pengar i ett projekt eller som bidrar med arbete som normalt ingår i företagets verksamhet och som han eller hon i sin vardag fakturerar. I stället för att då ta betalt säger företagaren, som är grävmaskinsentreprenör,  till exempel att:

 

- Jag har arbetat fem timmar i projektet med att gräva. Min ordinarie taxa är 600 kronor i timmen plus moms. Det blir 3 750:-. Nu sätter jag in den summan i projektet som privat medfinansiering. 

 

- Jaha, säger de andra projektdeltagarna, hur ska vi göra nu då? Vi är ett byalag med medlemmar som jobbar utan ersättning. Hur ska vi kunna vara med och finansiera resten? Vi jobbar ideellt allihop och vi skulle ju medfinansiera projektet med 30 000:-. Då saknas det 26 250:-.

 

Jo tack vare Leader ett mått på värdet av ideella insatser och det är 175:- per arbetad timme. Medlemmarna skulle i det här fallet arbeta 150 timmar. 

Stort ekonomiskt värde i den ideella sektorn

Detta är ett intressat sätt att sätta ett ekonomiskt värde på ideella insatser. Vilka hisnande summor man skulle komma fram till. Utan att överdriva är det nog 70 % av Sveriges befolkning som är mellan 18 och 25 år. Det blir 6,58 miljoner människor. Om de i genomsnitt arbetar 10 ideella timmar var på ett år blir det 65,8 miljoner timmar. Om man då använder sig av det "leaderska" räknesättet. blir värdet av dessa 1,2 miljarder konor. 

 

Om vi använder oss av ett annat räkneexempel och utgår från hur många ideella föreningar det finns i stället blir resultatet ett annat. I Sverige finns    200 000 ideella föreningar. Dessa sysslar med ungdomsverksamhet, idrott, konst, kultur, djur, natur, byutveckling, mat och religion etc. Det finns pensionärsföreningar, föreningar för ensamstående pappor, teaterföreningar och ännu fler. Folk går alltså samman för att göra något som för dem är viktigt. Det bränsle som dessa håller dessa föreningar vid liv är den ideella energin. 

 

För att återgå till det ekonomiska värdet av denna energi kan vi använda oss av ett exempel i form av en verklig förening. Det är Snöstorps hembygdsförening i Halmstad med 335 medlemmar http://www.hembygd.se/snostorp/ . Föreningens karaktör gör att medelåldern är hög. Den ligger på cirka 65 år. Under 2013 arbetade medlemmarna 4 400 timmar ideellt. Omsätter vi nu dessa timmar till pengar enligt Leaderkonceptet blir det 770 000:-.

En förening, ett år!!!!!!!!!!!!!

Förutom det fantastiska arbetet och det ekononomiska värdet har det skapat social samvaro och ökat välbefinnande.

Ett tillskott till BNP

Sveriges bruttonationalprodukt var för 2013 3 634 miljarder. Om nu alla medlemmar i de 200 000 föreningar lade ned lika mycket tid som medlemmarna i Snöstorps hembygdsförening skulle summan av detta bli 154 miljarder. Det är naturligtvis en osann ekvation men visar ändå på att den ideella sektorn är oerhört betydelsefull ur ekonomisk synpunkt. 

Detta finansminister Anders Borg är något att tänka på kommunalt, regionalt och nationellt. 

 

 

 

 

 

 

12 Mar 2014

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)